Každým rokem se zvyšují požadavky na zajištění bezpečnosti práce. Staveniště je výslovně rizikovým prostředí, kde je hrozba úrazu mnohonásobně vyšší než na jiných pracovištích. Proto je také kladen větší důraz na podklady na zpracování agendy BOZP na staveništích.
Zajistíme jak veškeré potřebné dokumenty, tak také praktické zaškolení pracovníků. Poradíme vám, co všechno je zapotřebí a na jaké úřady je nutné se obrátit.